کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارکنان مخابرات روستایی کل کشور

تجمع اعتراضی کارکنان مخابرات روستایی کل کشور روز سه شنبه 15 مرداد ماه، در برابر ساختمان وزارت ارتباطات در تهران برگزار شد.

معترضان با سردادن شعار “مدیر بی لیافت خجالت خجالت” نسبت به پایین بودن حقوق و عدم اجرای قانون طبقە بندی مشاغل اعتراض کردند.  این معترضین همچنین با پهن کردن سفره خالی در برابر این ساختمان دولتی و سردادن شعار “سفره ما خالیه پز شما عالیه” نسبت به وضعیت معیشتی خود اعتراض کردند.