کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارکنان قراردادی شرکت نفت مقابل وزارت نفت در تهران

کارکنان قراردادی شرکت نفت شاغل در بخش های مختلف وزارت نفت،روز چهارشنبه 4 بهمن ماه با برگزاری یک تجمع اعتراضی مقابل ساختمان وزارت نفت جمهوری اسلامی،خواستار بهبود وضعیت شغلی و معیشتی خود شدند.

معترضان خواستار جرای کامل مصوبه قانونی شورای اداری و استخدامی صنعت نفت در دی ماه ۱۴۰۰ (فوق العاده تخصصی و مخصوص)، اصلاح فرمول محاسبه پاداش بهره‌وری مشابه کارکنان مدت‌معین و اصلاح فرمول اضافه‌کاری بر اساس تبصره یک ماده ۳۶ قانون کار هستند.