کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارکنان شرکت پست مقابل وزارت ارتباطات

شماری از کارکنان شرکت پست، روز یکشنبه ۱۲ دی ماه، در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و سطح پایین حقوق‌ها مقابل ساختمان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دست به تجمع زدند.

کارکنان معترض شعار می‌دادند: زندگی شایسته، حق مسلم ماست. کارکنان شرکت کننده، در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و صنفی خود، خواهان همسان‌سازی حقوق و پرداخت مزایا هستند. قابل ذکر است، کارکنان شرکت پست با حقوق‌های ناچیز و ثابت، سالیان طولانی به این کار پر زحمت اشتغال دارند. در شرایطی که خط فقر به ۱۲ میلیون تومان رسیده است. این کارگران، فقط قادر به تامین هزینه‌های ۱۰ روز زندگی خود هستند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش سراسری در ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کسری پلیمر

komalah

تداوم اعتراضات و افزایش جو امنیتی در شهرهای مختلف

komalah

حضور گسترده دانشجویان در هجدهمین روز از اعتراضات

komalah

تجمع کارگران قدیمی کارخانه قند یاسوج

komalah

افزایش شمار اعدام شدگان زندان وکیل آباد مشهد

komalah