کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارکنان شرکت حفاری گلوبال پتروتک کیش

جمعی از کارکنان شرکت حفاری گلوبال پتروتک کیش، روز سه‌شنبه 2 آذرماه، در اعتراض به عدم پرداخت ۷ ماه حقوق و بیمه مقابل اداره کار اهواز تجمع کردند.
شایان ذکر است، که شرکت حفاری گلوبال پتروتک کیش، طی این سالیان بارها در پرداخت به موقع حقوق پرسنل تاخیر داشته است. کارکنان و کارگران این شرکت در سخت‌ترین شرایط کاری فعالیت می‌کنند. در شرایطی که آنها از هیچ حمایت دولتی و حقوق قانونی برخوردار نیستند، اما بدون حقوق در اسکله‌های حفاری دور از خانواده مجبور به کار می‌باشند.