کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارکنان شرکتی مخابرات منطقه‌ای در آذربایجان شرقی

تجمع اعتراضی کارکنان شرکتی مخابرات منطقه‌ای در آذربایجان شرقی

کارکنان شرکتی مخابرات منطقه‌ای در آذربایجان شرقی روز یکشنبه 27 خردادماه در اعتراض به اجرایی نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل تجمع کردند.

معترضان که روبروی دفتر مدیر منطقه استان و ساختمان مرکزی مخابرات در تبریز تجمع خود را برگزار نمودند با سردادن شعار خواهان اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل و تامین امنیت شغلی خود شدند.‌آنها می گویند کلیه کارکنان شرکتی مخابرات به‌دلیل نداشتن امنیت شغلی هر لحظه در معرض اخراج ناگهانی قرار دارند.از قرار معلوم و طبق قانون،شرکت‌های زیر مجموعه مانند شسکام بایستی از طرح طبقه‌بندی شرکت مادر (شرکت مخابرات) پیروی کند. اما شرکت شسکام طرح جداگانه‌ای برای خود ارائه کرده، ولی همان طرح را نیز اجرایی نمی‌کند.