کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارکنان شرکتی مخابرات در تهران

جمعی از نمایندگان کارکنان شرکتی مخابرات سراسر کشور روز سه شنبه 25 مرداد ماه با رفتن به تهران و تجمع در مقابل ساختمان “کنسرسیوم اعتماد مبین” خواهان استخدام رسمی در این شرکت شدند.

کارکنان شرکتی مخابرات خواهان تبدیل وضعیت خود طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ می‌باشند. اما شرکت مخابرات این قانون را اجرایی نکرده است. این کارکنان خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد مستقیم با مخابرات نیز هستند.  از اصلی‌ترین خواسته معترضان، تامین امنیت شغلی و همچنین اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در شرکت پیمانکاری است. آنها می‌گویند، براساس ماده ۴۸ قانون کار، شرکت‌هایی که مشمول قانون کار می‌شوند، باید طبقه‌بندی مشاغل را در ساختار اداری خود اجرا کنند. کارکنان شرکتی مخابرات به‌دلیل نداشتن امنیت شغلی هر لحظه در معرض اخراج قرار دارند.