کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارکنان شرکتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

سه شنبه – ۱۱ تیر – ۱۳۹۸ , 02 – 07 – 2019

 روز دوشنبه ۱۰تیر ما شماری از کارکنان شرکتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در اعتراض به عدم پرداخت معوقات خود دست به تجمع زدند.

معترضان با برپایی تجمع خواستار دریافت سه ماه دستمزد معوقه خود و همچنین اعمال افزایش حقوق و شرایط شغلی مناسب شدند. معترضان می گویند علاوه بر سه ماه دستمزد بیش از ده ماه است که اضافه کاری و کارانه خود را نیز دریافت نکرده اند.