کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

تجمع اعتراضی کارکنان سازمان بهزیستی کردستان

5 1 10

برپایه گزارش دریافتی،در روزهای شنبه و یکشنبه 18 و 19 فروردین ماه،جمعی از کارمندان بهزیستی استان کردستان در اعتراض به وضعیت معیشتی و سطح پایین حقوق و مزایای خویش در چند شهرستان تحصن کردند.

کارمندان سازمان بهزیستی نسبت به سطح پایین حقوق و مزایای خویش معترض هستند و بارها به طرق مختلف این خواسته خویش را ابراز کرده‌اند اما مسئولین این سازمان همزمان با شانه خالی کردن از تعهدات مختلف خویش نسبت به معلولان و همچنین وضعیت معیشتی کارکنان زیر مجموعه خویش کاملا بی‌تفاوت هستند.به گفته معترضان:دولت رئیسی با اجرای سیاست‌های مختلف تورم زا و تبعیض آمیز در ادامه‌ی سیاست‌های دولت‌های پیشین همواره از افزایش بودجه معلولان مطابق با میزان تورم سالیانه اجتناب کرده است و معلولان و خانواده هایشان را در مقابل هزینه‌ها و مشکلات متعدد ساختاری و اجتماعی تنها گذاشته است.