کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارکنان رسمی شاغل در شرکت نفت فلات قاره

روز یکشنبه 30 مهرماه،جمعی از کارکنان رسمی وزارت نفت شاغل در شرکت فلات قاره در منطقه عملیاتی جزیره خارک و منطقه سیری نیز در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان دست به تجمع اعتراضی زدند.

اعتراض کارکنان رسمی وزارت نفت شاغل در مراکز عملیاتی نسبت به عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان از جمله حذف سقف‌ دستمزد،حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی و عودت کسورات مازاد مالیات میباشد.کارکنان رسمی صنعت نفت خواستار اجرای ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، پرداخت بک‌پی مربوط به این قانون، حذف سقف حقوقی و پرداخت فوق‌العاده ویژه، حذف مالیات زیاد از دستمزدها، افزایش سطح دستمزد، پرداخت پاداش بازنشستگی، بهبود خدمات رفاهی و وضعیت بهداشت و درمان، ابطال اساسنامه صندوق نفت و رسیدگی به دیگر مطالباتشان هستند.