کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارکنان رسمی شاغل در سکوهای نفتی

روز سه شنبه 4 مهرماه،جمعی از کارکنان رسمی شاغل در سکوهای شرکت فلات‌قاره و پایانه‌های نفتی هویزه در اعتراض به سقف‌ حقوق تعیین شده دست به تجمع زدند.

تجمع‌کنندگان خواستار حذف کامل سقف‌ حقوق و پرداخت دستمزد برطبق قوانین استخدامی شدند.تجمعات اعتراضی اخیر کارکنان رسمی صنعت نفت در ادامه تجمعاتی است که پیش‌تر کارگران پیمانی صنعت نفت و گاز برای پیگیری مطالبات و خواسته‌های خود تجمع اعتراضی برگزار می‌کردند.اعتراض کارکنان رسمی به عدم اجرای ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است.از قرار معلوم قرار بوده که پرداخت‌ حقوق و مزایای کارکنان مناطق عملیاتی،به مرحله اجرا برسد اما مشخص نیست چرا دولت باز هم اجرای آن را به تعویق انداخته است.