کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارکنان درمانی و پرستاران در بابل و اراک

جمعی از کارکنان مراکز درمانی،روز سه شنبه ۱۵ فروردین ماه،در اعتراض به مطالبات معوقه خود در شهرهای اراک و بابل دست به برپایی تجمع های اعتراضی زدند.

طبق گزارش منتشر شده،پرستاران بیمارستان روحانی بابل جهت نشان دادن اعتراض خود نسبت به مبالغ پایین واریزی به عنوان تعرفه پرستاری و سایر مطالبات و معوقات مزدی خود شعارهای اعتراضی ازجمله:«تعرفه عادلانه حق ماست»،«تنهاترین رسته‌ایم،از وعده‌ها خسته‌ایم»،«تعرفه ما کجاست،توی جیبای کیاست؟» و «با کرونا جنگیدیم،حمایتی ندیدیم» سردادند.همچنین جواد توکلی،فعال صنفی پرستاران و عضو شورای مرکزی “خانه پرستار” از شکل گیری موج جدیدی از اعتراضات پرستاران خبر داد