کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

تجمع اعتراضی کارکنان استانداری ایلام

اعضای تعاونی مسکن کارکنان استانداری ایلام، روز چهارشنبه ۱۲ مرداد ماه، با تجمع مقابل ساختمان این نهاد نسبت به وعده‌های پوشالی مسئولان و انتظار چندین ساله جهت دریافت واحدهای مسکونی اعتراض کردند.

کارکنان استانداری با حمل پلاکاردهایی، خواهان تعیین تکلیف اراضی فاز ۲ شرکت تعاونی مسکن این اداره و رسیدگی به مطالبات اعضا شدند. گفته می شود کارکنان این اداره سالهاست با وعده دریافت مسکن از سوی مسئولان رژیم، منتظر ایجاد سرپناهی برای خود بوده اند و در همین راستا از جانب این نهاد حکومتی پولی از انها دریافت شده است.