کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارکنان آب و فاضلاب بهبهان

روز شنبه ۲۷ فروردین کارکنان بخش‌های مختلف اداره آب و فاضلاب بهبهان در اعتراض به عدم دریافت حقوق بهمن و اسفند ۱۴۰۰ و همچنین عیدی دست به تجمع زدند.

به گفته معترضان، رئیس اداره روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب بهبهان در جواب تجمع کارگران اعلام کرده “بودجه ای که از ابتدای امسال تا کنون برای خوزستان اختصاص یافته در برابر هزینه های شرکت بسیار ناچیز است و جوابگوی پروژه ها، پرداخت حقوق و سایر مخارج نیست.” کارگران نیز می گویند، تا زمانی که قول و تاریخ مشخصی برای پرداخت حقوق اعلام شود، تعطیلی کار و تجمع خواهد یافت.

پست های مرتبط این دسته

گسترش تظاهرات اعتراضی مردم ایران

komalah

افشای هویت ماموران بازداشت کننده مهسا امینی

komalah

حمایت جهانی از اعتراضات مردم ایران

komalah

آغاز اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه های مختلف

komalah

پیوستن کارگران “لوله سازی اهواز” به اعتراضات سراسری

komalah

پیوستن کارگران هفت تپه به اعتصابات و تجمعات مردمی

komalah