کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارنامه سبزها

روز سە شنبە ۳ اسفند ماه، جمعی از قبول‌شدگان کارنامه‌سبز آزمون استخدامی آموزش و‌ پرورش در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان مجدداً دست به تجمع زدند.

اعتراض کارنامه سبزها به نادیده گرفتن حق‌شان مبنی بر استخدام در آموزش و پرورش صورت گرفته است. قابل ذکر است، کارنامە سبزها گروهی هستند که در آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور شرکت کردند و در مرحله سه برابر ظرفیت پذیرش، نمره قبولی گرفتند، اما بعد از مرحله مصاحبه، پذیرفته نشدند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش های انقلابی مردم  در برخی از شهر های ایران

-

انتشار بیانیه بیش از 60 شاعر و نویسنده 

-

انتشار بیانیه بیش از 200 سینماگر

-

مسمومیت دسته‌جمعی دانشجویان

-

تجمع دانشجویان در شهر های مختلف

-

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی

-