کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کادر پزشکی شیراز

جمعی از کادر پزشکی شیراز روز پنجشنبه 17 مهر ماه در اعتراض به طرح “دکتر، خانواده” که دولت درنظر دارد طی روزهای آینده آن را به اجرا بگذارد، اعتراض کردند.

یکی از پزشکان معترض دراین تجمع درباره این طرح گفت: «در استان فارس و مازندران طرح دکتر خانواده اجرا میشود و طبق این طرح ویزیت بیمار و تزریقات رایگان هست و دولت به ازای هر ویزیت از بیماران باید به پزشک مبلغی پول پرداخت کند، اما چون وضع اقتصادی کشور خراب است، دولت حاضر نیست به پزشکان این مبلغ را بپردازد.” معترضان معتقدند دولت قصد دارد با اجرای این طرح دولت می خواهد با اجرای این طرح پزشک و مردم را به جان هم بیاندازند و این وسط از آب گل آلود ماهی بگیرند.