کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کادر درمان  بیمارستان رجایی شیراز

روز چهارشنبه 9 اسفندماه، کارکنان و پرسنل درمان بیمارستان رجایی شهر شیراز در اعتراض به عدم تغییر وضعیت کار خود در بیمارستان تجمع کردند.

کارکنان بیمارستان، نسبت به تعرفه‌گذاری‌ها در حقوق پرداختی به پرستاران و سطح پایین حقوق اعتراض دارند و خواهان رسیدگی به معضلات صنفی و معیشتی خود شده‌اند. گفتنی است، آنها همچنین  نسبت به افزایش ساعات کار و اعمال اضافه کاری اجباری و پرداخت نشدن مزایا اعتراض کرده اند. همچنین گفتنی است، ساعت کار موظفی پرستاران را از ۱۶۰ ساعت در ماه به ۱۷۵ ساعت افزایش داده اند، بدون آنکه به دستمزدهای آنان افزوده شود . برای هر پرستار نیز در ماه ۵۰ ساعت اضافه کاری اجباری تعیین شده است.