کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تجمع اعتراضی پناهجویان افغانستانی در استکهلم

روز چهارشنبه 20 شهریور ماه، شماری از پناهجویان افغانستانی در میدان “سرگلس توریت” واقع در استکهلم در اعتراض به روش برخورد اداره مهاجرت با تقاضای پناهندگی آنان دست به تجمع زدند.

برپایه این گزارش صدها خانواده پناهجو از شهرهای مختلف سوئد در میدان مرکزی استکهلم جمع شدند و شعار می‌دادند که افغانستان امنیت ندارد و باید به آن‌ها اجازه اقامت داده شود. معترضان می گونید ما از اداره مهاجرت می‌خواهیم که حقوق زنان و کودکان پناهجو بر پایه حقوق سازمان ملل متحد بررسی شود. همچنین وضعیت امنیتی افغانستان را بر اساس وقایع سال جاری در نظر بگیرند. گفتنی است در این تجمع بسیاری از زنان و کودکان پناهجو از افغانستان حضور داشتند و شماری از شهروندان سوئد و سازمان‌های مدافع حقوق زنان، پناهجویان و نماینده برخی از احزاب سیاسی نیز شرکت داشتند و پشتیبانی خود را از این تجمع ابراز کردند.