کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی پرسنل حراست مترو گلشهر به هشتگرد

روز چهارشنبه ۲۶ آبان‌ماه، شماری از پرسنل حراست مترو گلشهر به هشتگرد استان تهران، در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدیشان دست به تجمع زدند.

بنابر گزارش ها، پرسنل مترو گلشهر به هشتگرد، چندین ماه است حقوق خود را دریافت نکرده اند و خواستار پرداخت معوقات مزدیشان هستند، همچنین به گفته معترضین کارفرما 2 ماه است حق بیمه هایشان را پرداخت نکرده است. گفتنی است، این نیروها در سال جاری در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلاتشان چند بار دست به اعتصاب و تجمع زده‌اند.