کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی پرستاران و کادر درمان شیراز

تجمع اعتراضی پرستاران و کادر درمان شیراز

روز دوشنبه 7 اسفندماه، پرستاران و کادر بهداشت و درمان شیراز در اعتراض به شرایط نامناسب شغلی در مقابل ساختمان های دانشگاه علوم پزشکی و استانداری های شهر خود دست به تجمع زدند.

طبق گزارشات منتشر شده، آنها نسبت به تعرفه‌گذاری‌ها در حقوق پرداختی به پرستاران و سطح پایین حقوق اعتراض دارند و خواهان رسیدگی به معضلات صنفی و معیشتی خود شده‌اند. گفتنی است، آنها همچنین  نسبت به افزایش ساعات کار و اعمال اضافه کاری اجباری و پرداخت نشدن مزایا اعتراض کرده اند. همچنین گفتنی است، ساعت کار موظفی پرستاران را از ۱۶۰ ساعت در ماه به ۱۷۵ ساعت افزایش داده اند، بدون آنکه به دستمزدهای آنان افزوده شود . برای هر پرستار نیز در ماه ۵۰ ساعت اضافه کاری اجباری تعیین شده است.