کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی پرستاران و کادر درمان شهرستان باغملک و اهواز

روز شنبه 25 فروردین ماه،شماری از پرستاران و کادر درمان با برگزاری دو تجمع اعتراضی جداگانه در مقابل ساختمان های فرمانداری شهرستان باغملک و مرکز اداری بیمارستان گلستان اهواز،خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

پرستاران و کادر سلامت شهرستان باغملک استان خوزستان و مرکز اداری بیمارستان گلستان اهواز در اعتراض به وضعیت حقوقی و معیشتی خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.این معترضان،اجرای صحیح تعرفه‌گذاری پرستاری،تامین رفاهیات و پاداش مناسبتی‌ها و پایان اضافه‌کار اجباری را مطالبه کردند.این پرستاران همچنین با برگزاری تجمع ضمن اعتراض به عدم پرداخت معوقات یک ساله خود،خواستار اجرای قانون تعرفه با ضریب سه و حذف اضافه کار اجباری شدند.گفتنی است فعالیت نیروهای چارت بیمارستان در بخش‌ های ستادی و پر شدن این چارت‌ها بدون بازدهی در سطح عملیاتی از دیگر موارد اعتراض پرستاران در اهواز بود.