کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی پرستاران و کادر درمان در شیراز و کرمانشاه

روز دوشنبه 14 اسفندماه جمعی از پرستاران و کادر درمان بیمارستان‌های شیراز و کرمانشاه برای سومین هفته‌ی متوالی در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود دست به تجمع زدند.

آنها نسبت به تعرفه‌گذاری‌ها در حقوق پرداختی به پرستاران و سطح پایین حقوق اعتراض دارند و خواهان رسیدگی به معضلات صنفی و معیشتی خود شده‌اند.گفتنی است،آنها همچنین نسبت به افزایش ساعات کار و اعمال اضافه کاری اجباری و پرداخت نشدن مزایا نیز اعتراض کرده اند.گفتنی است که ساعت کار موظفی پرستاران را از ۱۶۰ ساعت در ماه به ۱۷۵ ساعت افزایش داده اند،بدون آنکه به دستمزدهای آنان افزوده شود . برای هر پرستار نیز در ماه ۵۰ ساعت اضافه کاری اجباری تعیین شده است.