کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی پرستاران شیراز

جمعی از پرستاران و کارکنان کادر درمان بیمارستانهای شیراز روز دوشنبه 20 فروردین ماه، با برپایی تجمع مقابل استانداری نسبت به وضعیت معیشتی خود اعتراض کردند.

این تجمعات پس از آن صورت گرفت که رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز  ادعا کرده بود که تنها ۸۰ پرستار از شرایط موجود ناراضی هستند. به گفته پرستاران :معترضان  خیلی بیشتر از 80 نفر هستند، آنها به شرایط سخت کار، اضافه‌کار اجباری و تحمیلی و دستمزدهای بسیار ناچیز معترض هستند. همچنین پرستاران معترض خواستار پرداخت حقوق و مزایای عقب افتاده و بالارفتن میزان حقوقهایشان بر طبق خط فقر شدند.