کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی پرستاران در یاسوج

روز سه شنبه شانزدهم خرداد ماه، گروهی از پرستاران در یاسوج، با برگزاری تجمعی اعتراضی در مقابل ساختمان استانداری واقع در این شهر، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

این پرستاران با تجمع مقابل ساختمان استانداری کهگیلویه و بویراحمد نسبت به عدم جذب از سوی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج اعتراض کردند. گفتنی است تعدادی از بیمارستان‌ها در ایران با اتکا به ماده ۱۱ قانون کار اقدام به عقد قرارداد موقت ۸۹ روزه آزمایشی با پرستاران کرده و بعد آن‌ها را اخراج می‌کنند.