کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی پرستاران در مشهد

20j

20j

 

بنا به گزارش منتشره، روز شنبه 12 مردادماه، شماری از پرستاران در مشهد در اعتراض وضعیت شغلی خود و پائین بودن میزان کارانه‌های خود مقابل استانداری خراسان دست به تجمع زدند.

معترضان می‌گویند: از زمانی که سیستم قاصدک برای پرداخت کارانه اجرایی شده است، آنها نسبت به عدم شفافیت در پرداخت‌ها معترض هستند. طبق اظهار این پرستاران، سیستم قاصدک کارانه پرستاران را بر اساس درآمدِ هر بخش حساب می‌کند و همین امر سبب می‌شود تا کارانه پرستار یک بخش پُر درآمد مثل جراحی بیشتر از کارانه بخش کم درآمدی مثل داخلی باشد. این پرستاران به کاهش شدید و حتی منفی کارانه‌هایی که بر اساس طرح قاصدک محاسبه می‌شود و تبعیض و عدم اجرای صحیح قوانین پرستاری از جمله قانون تعرفه‌گذاری و قانون بهره‌وری و مشاغل اعتراض دارند.