کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی پرستاران در شیراز

روز دوشنبه ۱۰ بهمن ماه، جمعی از پرستاران شیراز در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات و مشکلاتشان دست به تجمع زدند.

معترضان با برپای تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان علوم پزشکی خواستار پیگیری مشکلاتشان توسط مسئولان رژیم شدند. پرستاران معترض خواستار پرداخت حقوق و مزایای عقب افتاده و بالارفتن میزان حقوقهایشان بر طبق خط فقر شدند.