کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی پرستاران در شیراز و تهران

یکشنبه ۲۰ آذرماه، گروهی از پرستاران فوریت پزشکی تهران و پرستاران شیراز در اعتراض به عدم اجرای صحیح قانون تعرفه‌گذاری پرستاران تجمع کردند.

پرستاران شیراز که مقابل دانشگاه پزشکی این شهر تجمع کرده بودند، نوشته‌هایی حاوی مطالباتشان از جمله رسیدگی به وضعیت پرستاران قراردادی و شرکتی و اجرای قانون تعرفه‌گذاری پرستاران در دست داشتند. پرستاران فوریت‌های پزشکی تهران هم که به شرایط کار از جمله شیفت‌های طولانی و کمی دستمزد معترضند در تجمع روز یکشنبه خواستار اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری شدند. به گفته پرستاران معترض در تهران، وزارت بهداشت بودجه لازم را به اجرای کامل قانون تعرفه‌گذاری پرستاران اختصاص نداده و گروه‌های بسیاری را از همان تعرفه‌گذاری نامناسب کنار گذاشته است.