کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی پرستاران در ساری

شماری از پرستاران دانشگاه‌های علوم پزشکی استان مازندران روز سه شنبه 10 بهمن ماه، در شهر ساری تجمع اعتراضی بر پا کردند.

پرستاران نسبت به تعرفه‌گذاری‌ها در حقوق پرداختی و شرایط شغلی خود اعتراض دارند، و خواهان رسیدگی به معضلات صنفی و معیشتی این قشر شده‌اند. گفتنی است، آنها نسبت به افزایش ساعات کار و اعمال اضافه کاری اجباری و پرداخت نشدن مزایا معترض هستند. همچنین گفتنی است، ساعت کار موظفی پرستاران را از ۱۶۰ ساعت در ماه به ۱۷۵ ساعت افزایش داده اند، بدون آنکه به دستمزدهای آنان افزوده شود . برای هر پرستار نیز در ماه ۵۰ ساعت اضافه کاری اجباری تعیین شده است.