کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی پرستاران تامین اجتماعی

به دنبال انتشار فراخوانی، پرستاران تامین اجتماعی سراسر کشور روز دوشنبه 9 خرداد ماه در اعتراض به اجرا نشدن قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در شهرهای محل سکونت خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

پرستاران می‌گویند اگر این قانون اجرا نشود با حقوق‌های بازنشستگی امکان گذران زندگی بسیار سخت می‌شود. آنها بارها برای اجرای خواسته‌هایشان دست به تجمع زده‌اند؛ اما سازمان تامین اجتماعی از اجرای این قانون سر باز می‌زند. این پرستاران خواهان استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور برای بازنشستگی با ۲۰ سال بیمه پردازی شدند.