کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی پرستاران استان آذربایجان غربی

سه شنبه – ۴ تیر – ۱۳۹۸ , 25 – 06 – 2019

پرستاران استان آذربایجان غربی در اعتراض به عدم پرداخت یکسال کارانه و مطالبات دیگر خود روز دوشنبه 3 تیر ماه، دست به تجمع زدند.
پرستاران استان آذربایجان غربی، هدف از راه‌اندازی تجمع خود را مطالبه‌گری از وزارت بهداشت اعلام کرده اند و می‌گویند: از وزارت بهداشت می‌خواهند مطالبات معوق پرستاران را هرچه سریعتر بپردازد. این پرستاران گفته اند: پرداخت نشدن کارانه‌ها، اضافه‌کاری‌ها، حق لباس، ماموریت و عدم پرداخت دیون، پرستاران استان آذربایجان غربی، همه برنامه‌ریزی‌های زندگی آنها را مختل می‌کند.