کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی نیروهای سرایدار و کارمندان خدماتی مدارس

شماری از نیروهای سرایدار و کارمندان خدماتی مدارس از شهرهای اهواز، شهرکرد، کیار، اردل و بروجن، روز پنجشنبه ۱۸ آذر ماه، در مقابل اداره کل آموزش و پرورش در مراکز استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری تجمع اعتراضی برگزار کردند.

معترضان نسبت به دریافت حقوق و مزایا در سطح پایین و وجود تبعیض و بی‌عدالتی در پرداخت‌ها اعتراض دارند. آنها با نصب پلاکارد و در دست داشتن نوشته‌هایی به وضعیت شغلی و معیشتی خود معترض بوده و خواستار پاسخگویی مسئولان به مطالبات خود شدند.

پست های مرتبط این دسته

آغاز اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه های مختلف

komalah

پیوستن کارگران “لوله سازی اهواز” به اعتراضات سراسری

komalah

پیوستن کارگران هفت تپه به اعتصابات و تجمعات مردمی

komalah

تداوم خیزش سراسری مردم ایران

komalah

تداوم اعتراضات مردمی در ایران

komalah

اعتصاب‌ سراسری دانشجویان و استادان ایران

komalah