کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی نانوایان استان ایلام

بنا به گزارشات منتشرشده روز سه شنبه 21 فروردین ماه،جمعی از نانوایان استان ایلام نسبت به نرخ نان در مقابل استانداری این استان تجمع اعتراضی برپا کردند.

برپایه این گزارش تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکاردی با مضمون «با توجه به بالا رفتن هزینه های تولید نان از قبیل آب،برق،بیمه، اجاره بهای مغازه و… دیگر با این قیمت توان تولید نان را ندارند». معترضین خطاب به استاندار خواستار رسیدگی و بازنگری نسبت به نرخ نان شدند.معترضان همچنین خواستار دستور مکتوب نحوه و تعداد فروش نان به مردم و اعلام نرخ نان در ماه‌های آینده شدند.براساس مستندات معترضان و نانوایان،سامانه نانینو برای هرکیسه آرد تحویلی سهمیه مشخصی را برای فروش تعیین کرده است ولی از اعلام آن خودداری می کند.