کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی مهندسان معماری در مقابل وزارت راه و شهرسازی

شماری از شرکت‌کنندگان در آزمون ورودی نظام مهندسی رشته طراحی معماری روز شنبه 4 دی ماه، در مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع‌کنندگان با در دست داشتن نوشته‌هایی، نسبت به نحوه برگزاری آزمون، استاندارد نبودن سوالات، طراحی و تصحیح آن اعتراض کردند.معترضان با اعلام اینکه سوالات این آزمون، مبهم و غیراستاندارد بود و پاسخ به برخی از سوالات برابر با نقض مقررات ملی ساختمان بوده است، ضمن اعتراض به نتایج اعلام شده، خواستار بازنگری در این آزمون شده‌اند.