کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی مهندسان عمران در تهران

روز چهارشنبه 23 مهر،جمعی از مهندسان عمران کشور در اعتراض به تعرفه‌های خدمات مهندسی مقابل سازمان نظام مهندسی استان تهران دست به تجمع زدند.
برپایه گزارش منتشره، تجمع‌کنندگان نسبت به افزایش 25 درصدی تعرفه خدمات مهندسی اعتراض دارند و معتقد این افزایش تعرفه تناسبی با شرایط اقتصادی کنونی جامعه ندارد. آنها می گویند در شرایطی که ارزش خدمات مهندسی بر شرایط واقعی تطبیق نداشته باشد، زمینه ایجاد انواع، فساد نظیر امضا فروشی و سایر فعالیت‌های مرتبط پدید خواهد آمد.