کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی معلولان مقابل قوه قضائیه

جمعی از افراد دارای معلولیت روز سه شنبه ۶ تیر ماه،در اعتراض عدم اجرای قانون حمایت از معلولان، مقابل ساختمان  قوه قضاییه رزیم تجمع کردند.

آنها از قوه قضائیه خواستند تا در مقابل دستگاه‌هایی که مانع اجرای این قانون می‌شوند، بایستد.  تجمع کنندگان همچنین خواستار دیدار با رئیس قوه قضائیه شدند و قرار شد قرار ملاقاتی برای نمایندگان آن‌ها طی دو هفته‌ی آینده ترتیب داده شود.  گفتنی است؛ قانون حمایت از معلولان که در سال ۹۶ مصوب شد، ضمانت اجرایی لازم را ندارد. دولت در قانون بودجه‌ی امسال، ردیفِ اعتباری مخصوص این قانون را حذف کرد.