کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی معلولان در تهران

جمعی از افراد دارای معلولیت  روز یکشنبه 29 مرداد ماه در اعتراض به جابجایی سامانه حمل و نقل معلولین به بخش خصوصی، مقابل ساختمان شورای شهر تهران تجمع کردند.

پیش‌ از این افراد دارای معلولیت در اعتراض به این تصمیم شهرداری در مقابل ساختمان شورای شهر و شهرداری تجمع کرده بودند. سابقه‌ی بد واگذاری‌ها به بخش خصوصی، افراد دارای معلولیت را نگران کرده که با این کار، حداقل حقوق و امکاناتِ ناچیزی که در اختیارِ معلولان قرار گرفته از آن‌ها سلب شود.