کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی معلمان طرح مهرآفرین در تهران

روز شنبه ۲۹ مردادماه، جمعی از معلمان طرح «مهرآفرین» به دلیل وضعیت بد معیشتی، اجرای ناقص طرح رتبه‌بندی و عدم همسان‌سازی حقوق، مقابل وزارت آموزش و پرورش در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

گزارش های فرهنگیان مهرآفرین حاکی از انست، این معلمان پس از ۱۰ سال کماکان پیمانی بوده و بدلایل نامعلوم اداری رتبه بندی معلمان شامل حال آنها نمی شود. همچنین گفته می شود، این معلمان حقوقشان را بنابر بخشنامه آموزش و پرورش از طریق اعتبارات دولتی دریافت می‌کردند و حتی چک پرداخت حقوقشان نیز بنابر اینکه بعدا مدعی نشوند، بنام آنها صادر نمی‌شده است. معلمان معترض خواهان اجرای طرح طبقه بندی و رسیدگی به مطالباتشان از حانب مسئولان آموزش و پرورش هستند.

پست های مرتبط این دسته

استمرار اعتراضات شبانه در شهرهای مختلف

-

تداوم حضور انقلابی مردم در خیابانهای شهرهای مختلف

-

بازداشت‌های گسترده و یورش نیروهای رژیم به منازل مردم در آبدانان

-

افزایش محدودیت‌ها با طرح حجاب و زیست عفیفانه

-

ادامه خیزش انقلابی در شهرهای مختلف

-

تداوم تظاهرات اعتراضی مردم در آبدانان

-