کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی معلمان حق التدریسی در استان لرستان

روز چهارشنبه 10 مهرماه، معلمان حق التدریسی، آموزشیاران نهضت سواد آموزی و مربیان پیش دبستانی استان لرستان در مقابل اداره کل آموزش و پرورش نجمع کردند.

بنابه گفته معترضین، باگذشت یکسال از تصویب استخدام این معلمان هنوز خبری از تعیین تکلیف آنها از سوی مسئولین آموزش و پرورش نیست. این چندمین بار است که با برپایی تجمع مقابل نهادهای مختلف رژیم خواستار تبدیل وضعیت خود هستند ولی تاکنون هیچ مقامی پاسخگوی آنها نبوده است. معترضان می گویند به دلیل بی توجهی مقامات تا رسیدن به خواسته هایشان، دست از تجمع و اعتراض برنخواهند داشت.