کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی معلمان بازنشسته

گروه‌هایی از بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش  روز دوشنبه 3 بهمن ماه طق فراخوان اعلام شده قبلی و در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته‌ها و مشکلات خود، مقابل ساختمان این وزارتخانه دست به تجمع زدند.

از قرار معلوم حرکت کند وزارت آموزش و پرورش در اجرای رتبه بندی و ارزیابی معلمان در تعیین رتبه‌ها، باعث ناامیدی معلمان شده است. آنها می‌گویند: «تاخیر در اجرای رتبه بندی و پرداخت مبلغ مرتبط با آن، موجب افت و کاهش ارزش ریالی آن می‌شود‌.» عدم پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان از دیگر مواردی بود که معلمان درباره آن می‌گویند: «باید همانند بازنشستگان سایر دستگاه‌ها و انتظار بیش از یکساله فرهنگیان برای دریافت پاداش – آن هم در چند مرحله ‌که عملا ارزش ریالی آن از بین می‌رود – چاره‌ای اندیشیده شود. «اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلین و بازنشستگان یکی از مهمترین مطالبات آنهاست.»