کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی معلمان بازنشسته 1402 در تهران

گروه‌هایی از بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش روز سه شنبه 4 اردیبهشت ماه در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته‌ها و مشکلات خود،مقابل ساختمان این وزارتخانه دست به تجمع زدند.

از قرار معلوم حرکت کند وزارت آموزش و پرورش در اجرای رتبه بندی و ارزیابی معلمان در تعیین رتبه‌ها،باعث ناامیدی معلمان شده است.آنها می‌گویند:تاخیر در اجرای رتبه بندی و پرداخت مبلغ مرتبط با آن،موجب افت و کاهش ارزش ریالی آن می‌شود‌.همچنین عدم پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان از دیگر مواردی بود که معلمان درباره آن می‌گویند:باید همانند بازنشستگان سایر دستگاه‌ها و انتظار بیش از یکساله فرهنگیان برای دریافت پاداش،آن هم در چند مرحله ‌که عملا ارزش ریالی آن از بین می‌رود،چاره‌ای اندیشیده شود.اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلین و بازنشستگان یکی از مهمترین مطالبات آنهاست.