کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی مشترک بازنشستگان کشوری در کرمانشاه

جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی، مخابرات و کشوری، روز سه شنبه بیست و دوم خردادماه، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری در این شهر، تجمع کردند.

بازنشستگان معترض در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان،خواستار “اجرای صحیح مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، ترمیم مستمری‌ های خود، بهبود شرایط معیشتی، ارائه خدمات درمانی رایگان و پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی” شدند. بازنشستگان همچنین نسبت به اجرایی نشدن “طرح همسان‌سازی حقوق و مزایا، افزایش مشکلات اقتصادی، و محرومیت از تامین مایحتاج اولیه زندگی” معترض هستند.