کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد

روز یکشنبه پانزدهم اسفند‌ماه، شماری از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد در استانهای تهران، کرج، اصفهان مقابل ساختمان این صندوق در این استانها تجمع کردند.
این بازنشستگان خواستار تحقق مطالبات معیشتی و حقوقی خود هستند . بازنشستگان و مستمری بگیران فولاد نسبت به سطح نازل حقوق و مستمری‌ها ،مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترض هستند و خواهان افزایش و همسان‌سازی کامل حقوق‌ها هستند. قابل ذکر است، بازنشستگان صندوق فولاد هر یکشنبه در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات‌شان دست به تجمع می‌زنند.

پست های مرتبط این دسته

تجمع دانشجویان در شهر های مختلف

-

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی

-

تجمع  اعتراضی پرستاران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-

زخمی شدن 8کارگر در یزد

-

فراخوان برای پیوستن به اعتراض و اعتصاب روزهای آینده

-

درخواست لغو احکام انضباطی دانشجویان معترض دانشگاه گیلان

-