کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی مردم روستاهای اطراف گناوه

روز چهارشنبه ٢٩ تير ماه، مردم روستاهای اطراف گناوه به دلیل قطع کنتور آب خانه هایشان بدون اخطار قبلی، درب اداره آب و فاضلاب این شهر اقدام به تجمع اعتراضی کردند.

گفته می شود اداره آب و فضلاب گناوه، بدون اخطار قبلی به شهروندان، کنتور آن‌ها را قطع و به نفع اداره آب ضبط کرده است. این اقدام اداره آب و فاضلاب گناوه در قبال تعدادی از شرکتهای این شهرستان هم انجام شده و این شرکت‌ها به خاطر قطع آب ضررهایی را متحمل شده‌ و کارگران آن‌ها بیکار شده‌اند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه تظاهرات و شعاردهی در شهرهای مختلف

-

ادامه احکام شلاق و زندان علیه معترضان مبارز

-

اعتصاب و تجمع کارگران پتروشیمی بندر خمینی

-

اعتصاب کارگران مس سرچشمه

-

سرکوب خشونت آمیز تجمع خانواده های زندانیان محکوم به اعدام

-

تجمع اعتراضی پرسنل بیمارستان خمینی اهواز

-