کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

تجمع اعتراضی مربیان پیش دبستانی ایذه مقابل استانداری خوزستان

روز شنبه دهم مهرماه مربیان پیش دبستانی شهرستان ایذه در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان مقابل استانداری خوزستان در اهواز تجمع کردند.

این مربیان پیش دبستانی که شماری از آنها در سال ۹۷ از طرف آموزش و پرورش بیکار شده اند، خواستار رسیدگی به وضعیت شغلی شان و بازگشت به کار خویش هستند. و به عدم پاسخگویی مسئولین آموزش و پرورش اعتراض دارند.

پست های مرتبط این دسته

اخطار سازمان ملل متحد نسبت به اعدام معترضان توسط رژیم ایران

-

حمایت ایرانیان خارج از کشور از مردم ایران

-

تداوم اعتراضات مردمی ایران علیه رژیم

-

گزارشی از آخرین وضعیت زندانیان زندان اوین

-

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

-

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

-