کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن مهر پردیس

شماری از متقاضیان مسکن مهر پردیس عصر روز سه شنبه 4 مردادماه، در اقدامی اعتراضی و به‌نشانه نارضایتی از وضعیت موجود وارد ساختمان شرکت عمران مادر شده و اعتراض خودشان را با دادن شعارهایی نسبت به وعده های پوچ مسئولان رژیم نشان دادند.

معترضان خواستار اتمام مسکن مهر پس از ۱۱ سال چشم انتظاری هستند. آنها می گویند، از خلف وعده متولیان مسکن مهر پردیس به ستوه آمده‌ایم. ۱۱ سال است که پول‌های ما را گرفته‌اند تا واحدهای مسکونی را ساخته و تحویل بدهند. اما این واحد‌ها تکمیل نشده و هیچ چشم‌اندازی هم برای تکمیل و تحویل آنها وجود ندارد.