کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی مالکان صنایع فعال در شهرک صنعتی پرند

روز سه شنبه یازدهم بهمن ماه، مالکان صنایع فعال در شهرک صنعتی پرند در اعتراض به قطع مکرر برق در مقابل فرمانداری شهرستان رباط کریم دست به تجمع زدند.

بنا به گزارشات منتشر شده در شبکه های اجتماعی، مالکان صنایع فعال نسبت به خسارات وارده ناشی از قطعی برق به واحدهای صنعتی خود و نداشتن درآمد، به علت قطعی برق، جهت پرداخت حقوق کارگران و پرداخت هزینه های زندگی تجمع کردند.