کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی مالباختگان کریپتولند مقابل دادسرای جرائم اقتصادی

روز سه شنبه یازدهم بهمن ماه، مالباختگان صرافی کریپتولند در مقابل ساختمان دادسرای جرایم اقتصادی در تهران در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمع زدند.

به گفته ارگان خبری مجوعه فعالان حقوق بشر در ایران، شماری از مالباختگان معترض با سر دادن شعار و در دست داشتن پلاکارد خواستار بازپس‌ گیری اموال خود شدند که حدود ۲ سال از بلوکه شدن آن می‌گذرد. همچنین اضافه کردند که تاپس گرفتن  اموال دست از تجمعات نخواهند کشید.