کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی مالباختگان کریپتولند جلوی دادگستری

مالباختگان کریپتولند روز یکشنبه 2 بهمن ماه با برپایی تجمعی در برابر دادگستری تهران خواهان بازگرداندن سرمایه‌های خود شدند.

در همین خصوص یکی از مالباختگان کریپتولند در رابطه با سرقت دارایی‌های آنها توسط اعضای سپاه پاسداران می‌گوید: «بیش از دو سال است که  پول مردم دست سپاه است، اکنون و بعد از دو سال به جای پاسخگویی به معتران، می گویند “سرهنگ پاسدار بهنام حاجی‌پور پول را دزدیده

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

اعتراض کارگران اخراجی روغن جهان

-

استمرار تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی برق

-

وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی

-

فروش اموال مازاد دولت ایران با مصونیت قضایی

-