کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی مالباختگان کریپتولند جلوی دادگستری

مالباختگان کریپتولند روز یکشنبه 2 بهمن ماه با برپایی تجمعی در برابر دادگستری تهران خواهان بازگرداندن سرمایه‌های خود شدند.

در همین خصوص یکی از مالباختگان کریپتولند در رابطه با سرقت دارایی‌های آنها توسط اعضای سپاه پاسداران می‌گوید: «بیش از دو سال است که  پول مردم دست سپاه است، اکنون و بعد از دو سال به جای پاسخگویی به معتران، می گویند “سرهنگ پاسدار بهنام حاجی‌پور پول را دزدیده