کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین

روز یکشنبه ۱۶ آبان، جمعی از مالباختگان مؤسسه کاسپین، در اعتراض به عدم رسیدگی به شکایاتشان مقابل بانک مرکزی دست به تجمع زدند.

مالباختگان، در اعتراض به عدم پرداخت مانده مبالغ سپرده ها و تشکیل نشدن جلسات دادگاه با گذشت پنج سال تمام، دست به این تجمع زدند.گفتنی است، شماری دیگری از این مالباختگان، همزمان با تجمع تهران، مقابل شعبه ی موسسه کاسپین در مشهد، اقدام به تجمع اعتراضی کردند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش سراسری در ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کسری پلیمر

komalah

تداوم اعتراضات و افزایش جو امنیتی در شهرهای مختلف

komalah

حضور گسترده دانشجویان در هجدهمین روز از اعتراضات

komalah

تجمع کارگران قدیمی کارخانه قند یاسوج

komalah

افزایش شمار اعدام شدگان زندان وکیل آباد مشهد

komalah