کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی مالباختگان شرکت ریگان خودرو

شماری از مالباختگان شرکت ریگان خودرو، روز چهارشنبه ۲۶ آبان ماه، با برگزاری تجمع در مقابل دفتر رئیس قوه قضاییه، ضمن اعتراض به عدم رسیدگی به شکایات آنها، خواستار تحقق مطالبات خود شدند.

مالباختگان می‌گویند: شرکت ریگان خودرو در سال ۹۷ قراردادی برای تحویل خودرو “کوپا” با مشتریان منعقد کرد که طبق آن موظف بود، پس از ۹ ماه خودرو را تحویل دهد، اما تاکنون اقدامی در این راستا انجام نداده و سود مشارکت را نیز پرداخت نکرده است. حواله‌داران معترض طی هفته‌های اخیر با برگزاری تجمعات اعتراضی خواهان اقدام قوه قضائیه، در این مورد شده‌اند، اما تاکنون مسئولان قضایی رژیم، هیچ پاسخ روشنی در رابطه با مطالبات آنها ارائه نداده‌اند.