کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی مالباختگان شرکت “ریحان تاک” در قزوین

روز شنبه 21 بهمن ماه، شماری از مالباختگان شرکت “طراوت نوین ریحان تاک” مقابل دادسرای قزوین در اعتراض به عدم پاسخگویی مقامات قوه قضاییه تجمع کردند.

هلدینگ “طراوت نوین ریحان تاک” از مجموعه شرکت‌های زیر مجموعه محمدرضا غفاری یکی از عوامل سپاه پاسداران است.  گفته شده، غفاری در این شرکت‌ها اقدام به جذب سرمایه‌های مردم کرده و از ترفندهایی که به “پانزی” مشهور است سرمایه‌گذاران را ترغیب به افزایش سرمایه‌هایشان می‌کرده است بدون آنکه به سرمایه‌گذاران کالایی تحویل دهد.